Маркетинг агенцијата Глобал Нет Адв нуди комплетна маркетиншка поддршка: ивент менаџмент, промотивни активности, анкетирање и истражување, онлине и офлине авертајзинг, мониторинг на пазар и продажба, како и изнајмување на рекламен простор на атрактивни места и локации.
Повеќе од 20 години, целосно сме посветени на своите корисници овозможувајќи им полесно исполнување на зацртаните цели и обезбедување на вистинското место на пазарот.
Поради зголемување на бизнис потребите и барањата на корисниците, секојдневно го унапредуваме своето работење со воведување голем број на нови услуги и активности.
Business concept - Planning for future events.
Бизнис концепт - Планирање на идните ивенти