Дизајн и печатење на материјали

Со оваа услуга една компанија ќе добие комплетно корпоративно решение:

  • Дизајн на компаниско лого
  • Дизајн и изработка на корпоративен промотивен материјал (меморандум, визит карта, папка, плик)
  • Брендирање на производи со компаниско лого или лого на производ
  • Дизајн и печатење на флаери, каталози, банери и друг рекламен материјал на барање на клиентот