Промотивна поддршка

Агенцијата дава комплетна промотивнa поддршка со активности во Скопје и на целата територија на Македонија преку своите регионални центри.

Поседуваме високопрофесионален и обучен промотивен кадар од преку 50 промотери, хостеси и модели.

За нашите клиенти обезбедуваме:

  • Ангажирање на агенти, хостеси, модели за промоции, презентации, приеми, саеми, останати настани и свечености
  • Осмислување, организација и водење на промоции и дегустации на нови и постоечки брендови
  • Дистибуција на рекламен материјал (флаери, проспекти, рекламни промотивни примероци, како и останат рекламен материјал)
  • Директен маркетинг до одредени целни групи посочени од страна на клиентот
  • Останати активности поврзани со организиран настап на компанијата кои ќе и обезбедат препознатливост и присутност на целата територија на Македонија (семинари, презентации)